Uitvoeren van een advocaatwissel via Mijn Rechtspraak

Momenteel is het alleen mogelijk om een advocaatwissel uit te voeren via Mijn Rechtspraak. Het aansluitpunt, en hiermee ook Instrumenti, biedt hiervoor nog geen functionaliteit. De rechtspraak vermeld de volgende gebruiksinstructie voor het uitvoeren van de advocaatwissel


Zoals gespecificeerd in de Gebruiksinstructie versie 4.3:

VOOR VERVANGENDE/STELLEN ADVOCAAT (EISER/VERSCHENEN VERWEERDER)
Na inloggen op Mijn Rechtspraak met de advocatenpas gaat u naar “opgeven als vervangende advocaat”. Vervolgens vult u het webformulier in. Na ontvangst, wordt u wanneer het akkoord is, geautoriseerd tot de zaak als gemachtigde van betrokken eiser/verweerder. Wanneer uw kantoor is aangesloten op het AR, ontvangt uw systeem notificaties waarna zaakgegevens en zaaksdossier kunnen worden opgevraagd.

Nadat de nieuwe advocaat door het gerecht wordt geaccepteerd, wordt eerst de huidige advocaat verwijderd, en vervolgens een advocaat toegevoegd. Van deze beide acties ontvangen partijen notificaties. Als de nieuwe advocaat nog geen toegang tot de zaak had, krijgt deze de in dezelfde notificatie het dossier en de zaakgegevens genotificeerd.

Als u de nieuwe advocaat bent na de advocaatwissel, ontvangt Instrumenti de genoemde notificatie van de zaakgegevens. Instrumenti zal hiervoor een nieuwe "Onbekende zaak" aanmaken, welke u vervolgens kunt koppelen aan een zaakdossier in Instrumenti en uw document management systeem.

Is dit artikel nuttig voor u?